Dr. Xavier Gabarrell Durany
xavier.gabarrell@uab.cat

La seva recerca en el Departament d’Enginyeria Química, Biològica i Ambiental, i l’ICTA durant els darrers 15 anys s’ha centrat en la Biotecnologia ambiental (tractament de residus mitjançant fongs,...), així com l’ecologia industrial, fluxos materials, la prevenció ambiental, la gestió de residus i l’avaluació ambiental a l’empresa. És coordinador del grup de recerca Sostenipra, (2014 SGR 1412). Va ser el primer director (2003
2006) de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), en l'actualitat és també el Secretari Acadèmic de l'Escola de Doctorat de la UAB.CONTACTE


Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Edifici Z
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Catalunya
http://www.experts.scival.com/uabcei/expert.asp?n=Xavier+Gabarrell+Durany&u_id=132
http://orcid.org/0000
0003
1730
4337

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal