Dra. Montse Núñez Pineda


Investigadora amb experiència en l'ambit de l'avaluació ambiental de processos i productes. El meu doctorat en Ciències Ambientals ha contribuït al desenvolupament metodològic de l'eina ambiental Anàlisi de Cicle de Vida (ACV) per a l'estudi de sistemes agrícoles, posant especial èmfasi en l'ús dels recursos sòl i aigua. Tinc experiència en combinar les eines d'ACV amb els sistemes d'informació geogràfica (SIG). Paral·lelament, he aplicat ACV i altres eines de gestió de cicle de vida en sectors com la gestió de residus sòlids urbans, els envasos, els sistemes urbans i els sistemes agrícoles. A data d'avui, la meva experiència procedeix de la participació en projectes d'investigació per a l'administració pública i la universitat.CONTACTE

http://www.irta.cat

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal