Dr Ramon Farreny
ramon@ineditinnova.com

Doctor en Ciència i Tecnologia Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), on està vinculat com a investigador del grup de recerca en Sostenibilitat i Prevenció Ambiental (SosteniPrA). El seu àmbit de recerca és l’anàlisi ambiental de la sostenibilitat urbana. La seva investigació ha prestat una especial atenció a la gestió de l’aigua en entorns urbans (aprofitament d’aigües pluvials), la gestió dels residus així com al metabolisme del sector terciari. Premi Nacional de Fi de Carrera en Ciències Ambientals pel Ministeri d’Educació i Ciència. Expert en Sistemes de Gestió Ambiental (Universitat de South Caroline i UAB), i Diplomat en Energia, Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (Universitat d’Oslo). El Ministeri de Ciència i Innovació li ha concedit un ajut postdoctoral Torres Quevedo (PTQ 11 04555) per a l’estudi de l’agricultura urbana vertical en ciutats. Professor al Grau en Prevenció i Seguretat Integral (EPSI UAB) i al Grau en Disseny d’Elisava (UPF).CONTACTE

ramon@ineditinnova.com

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal