M Sc Elena Eijo
e.eijo.rio@gmail.com

Enginyeria Química per la Universidade de Santiago de Compostela (2004
2011) Màster Oficial en Sistemas Integrats de Gestió (Qualitat, Medi Ambient, Prevenció de Riscs Laborals i Responsabilitat Social Corporativa) per la Universitat Internacional de La Rioja (curs 2011
2012) Doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 2013

CONTACTE
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal