Dra. Gara Villalba Mendez
Gara.Villalba@uab.cat

La Dra. Gara Villalba és professora lectora del departament d'Enginyeria Química de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Formada al'MIT (USA) en Enginyeria Química, posteriorment s'ha especialitzat en temes de medi ambient i materials a travès de la seva tesis doctoral (Universitat de Barcelona, dept. Enginyeria Química, gener 2003). També imparteix el curs d’Ecologia Industrial del programa de màsters d'estudis ambientals i coordina el programa Erasmus Mundus Joint European Masters Program in Environmental Studies (JEMES, per més informació visita www.jemes.eu). La seva investigació es basa en anàlisi de fluxos de materials i exergia, enfocat principalment a tecnologies de nova generació. També desenvolupa la seva recerca en metabolisme urba per analitzar fluxos de residus, intensitat energètica i emissions GHG.CONTACTE

Departament d'Enginyeria Química
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals, Edifici C
Campus de la UAB
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Barcelona
Telf.: +34 935868372

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal