MSc Veronica Arcas Pilz
Veronica.Arcas@uab.cat

Graduada a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb les pràctiques realitzades al departament de fisiología vegetal treballant amb la planta hiperacumiladora de metalls Thlaspi caerulescens. Màster en "Protecció Ambiental i Producció d'aliments Agrícoles" a la universitat de Hohenheim (Alemanya). Tesi realitzada a Costa Rica en diversificació de cultius en els camps de cafe de Santa Maria de Dota. Interés en: agricultura urbana, economía circular, producció sostenible, gestió de residus.

CONTACTE
PhD Student in Environmental Science and Technology Researcher Autonomous University of Barcelona (UAB) Institute of Environmental Science and Technology (ICTA) Building Z · Z / 328 · Street of the Columns 08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) · Barcelona · Spain Tel: +34 93 586 8830.
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal