Dra. Assumpció Antón Vallejo
assumpcio.anton@irta.cat

• Enginyer Tècnic Agrícola a l'Escola Tècnica Superior Enginyeria Agrícola (1981) • Llicenciada en Geografia Física per la Universitat de Barcelona (1988) • Doctorat en el programa d’Enginyeria Ambiental, per l'Escola Técnica Superior Enginyeria Industrial Barcelona. UPC (2004) La seva tasca de recerca s'enmmarca en el desenvolupament i aplicació de l'eina ambiental Anàlisi de Cicle de Vida a l'AgriculturaCONTACTE

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (Centre de Cabrils)
Enginyeria i Agronomia de Biosistemes
Ctra. Cabrils, km 2.
Cod. Postal: 08348 Cabrils (Barcelona)
Telf. (indicar extensión): 937507511
1203
Fax: 937533954
e
mail: assumpcio.anton@irta.es

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal