Dra Maria Rosa Rovira Vall
MariaRosa.Rovira@uab.catCONTACTE
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA). Unidad de excelencia «María de Maeztu» (MDM
2015
0552). Edifici Z, ICP
ICTA. Campus Bellaterra. 08193 Cerdanyola del Vallès. Catalunya
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal