05/15/2017   "Mitigating the environmental impacts of Urban Agriculture: innovative materials, GHG emissions analysis and new by-products". Pere LLorach

Pere Llorach Massana defensa la tesis doctoral, "Mitigating the environmental impacts of Urban Agriculture: innovative materials, GHG emissions analysis and new by-products", el 19 de maig. Directors: Joan Rieradevall Pons, J. Ignacio Montero Camacho i F. Javier Peña Andrés. Data: Divendres, 10 de maig de 2017 Hora: 11 hores Lloc: Sala Z/022 i Z/023 (ICTA-UAB)
http://ictaweb.uab.cat/fitxers/thumbs/activitats_230_defensa-de-tesi-de-pere-llorach-massana-img-2389.jpg

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal