Sostenipra, 2014SGR1412
Entitat financiadora AGAUR, Generalitat de Catalunya
Durada 2014 --- 2016
Investigadors responsables Dr Xavier Gabarrell Durany. Participen: Dr. Joan Rieradevall, Dra. Gara Villalba, Dra. Assumpció Antón, Dr Pere Muñoz, Dr Juan Ignacio Montero
Resum El grup de Sostenibilitat i Prevenció Ambiental (SosteniPrA, 2009 SGR 1505, 2014SGR1412) té per objectiu desenvolupar i aplicar eines per a la sostenibilitat i la prevenció ambiental. Dins el marc de l'Ecologia Industrial (EI), treballa en els àmbits de l'anàlisis del cicle de vida (ACV), l'ecodisseny, l'ecoficiència, l'anàlisi de fluxos materials i energètics, aplicat als sistemes industrials, urbans i agrícoles, ja sigui a escala de producte, procés, local, regional i nacional. Aprofundeix en sectors prioritaris com la biomassa, els serveis, l'agricultura, la indústria química, la gestió de residus, sistemes urbans, boscos i espais naturals. La recerca es realitza a través de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) i del Departament d'Enginyeria Química de la UAB i de les instal·lacions de l'Institut de Recerca en Tecnologia Agroalimentària IRTA de Cabrils , així com en l'spin-off Inedit Innovació Parallelament a la recerca, el grup forma part del professorat dels Masters en Estudis Ambientals , i d'el JEMES i hi dirigeix projectes de masters i tesis doctorals.
http://www.sostenipra.cat/
 
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal