Evaluación ambiental y mejoras de la calidad de la producción y de eficiencia de uso de recursos d...
 / 
El objetivo del presente proyecto es la optimización destinada a la reducción del impacto ambiental del sistema de cultivo en invernadero, para ello se procederá a: 1 Evaluación del impacto ambi... 
Eco-design and sustainable management of greenhouses for tomato cultivation in the Canary Islands. I...
 / 
The objective is the modification or design of simple but efficient greenhouse strctures, like the Canarian-type greenhouse, in order to achieve a production system which can guarantee the productio... 
Modeling climate and air flow in greenhouses by means of CFD (Computational Fluid Dynamics). Applica...
 / 
The main objective of this project concerns the development and validation of a simulation tool, the Computational Fluid Dynamics, allowing the simulation of the greenhouse climate and the design of i... 
Environmental Sustainability Evaluation Of Cultivated Energy Plants By Life Cycle Analys. CiCYT (Ref...
 / 
The main goal of the project is to apply LCA to some specific plants: Black poplar and Brasssica carinata, considered to be appropriate for growth in the Spanish territory, and in particular: . Qua... 
Improvement of the effciency of water and fertilizers use for tomato crop in open field and greenhou...
 / 2005-2007
The objective of this PETRI (dissemination-type project) is transfering the results obtained from a previous research project INIA (SC-00-080-C2) in which water and fertiliser use efficiency was evalu... 
Environmental assessment and improvement of the quality, production and eficiency of resources use f...
 / 
The main objective of this project is to define the most favourable greenhouse production system from an environmental point of view. For this purpose two main activities will be carried out. 1.The e... 
Ecodiseny i maneig sostenible d’hivernacles per a cultiu de tomàquet a Canàries. INIA (Ref.: RTA...
 / 2005-2008
Adaptar o modificar el disseny d’una estructura simple, però eficaç, com és l’hivernacle tradicional canari, amb la finalitat d’aconseguir un agrosistema que permeti garantir la producció i... 
Desenvolupament d’un model numèric CFD del clima en hivernacle amb incorporació del dosel vegeta...
 / 2005-2008
L’objectiu principal d‘aquest projecte és desenvolupar i validar una eina de simulació del clima (models numèrics CFD) que compleixin amb els requisits i criteris per a la seva utilització en ... 
Millora de l’eficiència en l’ús d’aigua i fertilitzants en un cultiu de tomàquets a l’air...
 / 2005-2007
L’objectiu del projecte PETRI que es presenta, és la transferència dels resultats obtinguts a l’anterior projecte INIA (SC-00-080-C2), en el qual es va avaluar l’eficiència de l’ús de l... 
Avaluació ambiental i millora de la qualitat de la producció y d’eficiència d’ús de recursos...
 / 2003-2006
L’objectiu del projecte que es presenta, és la optimització destinada a la reducció de l’impacte ambiental del sistema de cultiu sota hivernacle, per aconseguir-ho es procedirà a: 1. Avalua... 
Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal