Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina
30 maig 2022

Felipe Parada, doctor número 38 de Sostenipra

El dia 26 de maig de 2022, l’investigador Felipe Parada va defensar la seva tesi doctoral, la qual porta per títol “Reducing the Environmental Impact of Food Production in Urban Agriculture by Optimizing the Water Irrigation”. Aquesta tesi se centra en la millora del comportament ambiental de la producció d’aliments a través de diverses formes de gestió que milloren la relació d’entrades i sortides dels nostres sistemes productius (particularment els hivernacles en terrat). Durant la presentació es van abordar temes com la reducció de disponibilitat d’aigua de pluja i com aquesta, juntament amb l’increment de la població dins de les ciutats, fa que la pressió sobre els recursos hídrics sigui extrema. És així com es relaten diferents estratègies per a poder millorar i avaluar agronòmicament i ambiental el rendiment dels cultius sota escenaris d’estrès hídric. D’aquesta manera s’ha desenvolupat un model de demanda hídrica que, a través de la temperatura, és capaç de predir quina és la quantitat d’aigua que es requereix per regar una superfície. Paral·lelament es va treballar amb residus urbans, pel seu ús com a substrats en condicions de talls d’aigua, la qual cosa va mostrar que el compost (alternativa orgànica) presenta un comportament positiu, i és capaç de mantenir i fins i tot incrementar els rendiments del cultiu d’enciam. Finalment, l’investigador destaca que l’ús del sistema de recirculació redueix significativament l’eutrofització de l’aigua.

“Aquesta tesi contribueix al desenvolupament d’una agricultura urbana més sostenible i neta, i cal recordar sempre: Què necessitem, produir més o millor?” sentencia l’actual Dr. Felipe Parada al final de la seva defensa.

Per saber-ne més, podeu consultar les publicacions de la tesi.