Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina
9 abril 2024

Formem part d’un nou projecte europeu!

Del 3 al 6 d’abril vam participar a la reunió del consorci del nou projecte FOODCITYBOOST a Amsterdam. El projecte se centra en l’avaluació integrada dels impactes i polítiques de l’agricultura urbana per impulsar encara més el desenvolupament de l’agricultura urbana sostenible tenint en compte els vincles existents i potencials amb les zones urbanes, periurbanes i rurals.

FOODCITYBOOST està coordinat per la Vrije Universiteit Amsterdam i el consorci està format per 20 actors de 9 països diferents, cadascun aportant una experiència inigualable a una taula comuna. S’hi inclouen 6 Living Labs repartits per Europa que seran el focus de recerca del projecte: Riga (Letònia), Sofia (Bulgària), Valladolid (Espanya), Almere (Països Baixos), Wroclaw (Polònia), Flandes i Brussel·les (Bèlgica). Els Living Labs cobreixen diversos àmbits, sistemes i parts interessades amb una gran varietat de tipus de producció urbana i periurbana, i compten amb el suport de socis científics propers.

Les reunions organitzades al llarg dels tres dies han enriquit i facilitat els primers passos per assolir els objectius del nostre projecte, que són:

  • Entendre la política, la governança, el poder dels recursos i els papers que els diferents actors juguen en els diferents tipus d’agricultura urbana.
  • Abordar els beneficis ambientals, econòmics i socials i el risc de l’agricultura urbana i els seus efectes sobre el sòl no urbà.
  • Avaluar els impactes del desenvolupament de l’agricultura urbana en les dimensions socials, econòmiques i ambientals clau, capturant conseqüències derivades a la franja urbana i rural i les seves comunitats.
  • Co-dissenyar polítiques que afavoreixin el desenvolupament de tipus beneficiosos d’agricultura urbana a les diferents regions.

L’equip de Sostenipra liderarà el paquet de treball 3 durant la durada del projecte durant els propers quatre anys. Aquesta tasca es refereix a la creació d’evidències dels impactes ambientals de l’agricultura urbana i periurbana i els potencial efectes indirects sobre les zones veïnes (urbanes i rurals).

Aquesta evidència es definirà en tres àmbits i mitjançant tres metodologies:

  • Una anàlisi ambiental a través de l’anàlisi del cicle de vida
  • La determinació de la salut del sòl mitjançant mostres i visites in situ
  • La determinació de la biodiversitat mitjançant una avaluació in situ de dos anys.

Estem molt emocionats/des de formar part d’aquest moviment i de crear evidències per al canvi!

Podeu seguir les nostres activitats a través de les xarxes socials i a la pàgina web del projecte:

Web | FacebookTwitter | LinkedIn YouTube

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Funding for this research has been provided by the European Union’s Horizon Europe research and innovation programme FOODCITYBOOST (Grant Agreement Number 101132315).