Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina
16 agost 2023

Gara Villalba rep una subvenció ERC Proof of Concept

Gara Villalba, Professora de Recerca ICREA a l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB), és una de les 66 científiques principals que rebran una subvenció ERC Proof of Concept, a la segona ronda de la convocatòria de 2023.

El projecte NUTRISOIL pretén abordar l’empobriment i la qualitat del sòl agrícola urbà i periurbà per aplicar l’agricultura urbana a les ciutats de manera sostenible.

Actualment moltes polítiques públiques promouen l’agricultura urbana i periurbana amb l’objectiu d’augmentar l’autonomia alimentària a les ciutats, minimitzar les pèrdues d’aliments i reduir l’impacte mediambiental associat al transport, la producció de fertilitzants minerals i la gestió de residus.

No obstant això, fins a la data, la majoria de les ciutats de la Unió Europea tenen una baixa producció de cultius locals i els agricultors s’enfronten a sòls degradats a causa de la intensificació de la llaurada del sòl amb maquinària pesada, i l’augment de l’ús de fertilitzants orgànics o químics sovint amb excedents de nitrogen i fòsfor.

Tot i que els cultius generen grans volums de residus rics en nutrients, la recuperació d’aquests nutrients mitjançant el compostatge i les aigües residuals no és possible i continua sent anecdòtica a l’agricultura urbana. Què impedeix la circularitat dels nutrients per aplicar-los a les zones urbanes i què es pot fer per superar els obstacles?

A través del seu projecte, Gara Villalba aposta per la circularitat dels recursos dins de la ciutat, i proposa que els residus urbans com les restes de biomassa de poda de parcs urbans, boscos i agricultura rics en carboni orgànic s’utilitzin per millorar la funció de la microbiota del sòl, contrarestar l’acumulació de carbonats, afavorir el diner i la drena. Per fer-ho, portaran a terme un conjunt d’experiments amb combinacions de residus de poda amb nutrients recuperats en què s’analitzaran la qualitat i la quantitat dels cultius, les emissions ambientals i la qualitat dels sòls.

Dotades amb 150.000 euros cadascuna, les subvencions ajuden els beneficiaris d’una subvenció ERC a explorar el potencial comercial o social dels resultats de les seves investigacions. Aquest finançament forma part del programa de recerca i innovació de la UE Horizon Europa. De les 183 propostes avaluades, se’n van seleccionar 66 per al finançament. Les noves beques es concediran a investigadors que treballen a 14 països. El nombre més gran de beques es concedirà a Espanya (12), seguida d’Alemanya (9), Regne Unit (8), Itàlia (7), França (6), Bèlgica (5), Països Baixos (5), Irlanda (3 ), Israel (3), Dinamarca (3) i Suècia (2). A més, s’ha concedit una beca a investigadors amb seu a Txèquia, Àustria i Portugal.

Sabies que la Gara Villalba també és la líder d’una ERC Consolidator Grant pel projecte “Integrated System Analysis of Urban Vegetation and Agriculture” (URBAG, 2019-2024)? Coneix el projecte i l’equip a urbag.eu.

Font de la notícia: ICTA-UAB