Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

The Sustainable Energy Transitions Laboratory SENTINEL

The Sustainable Energy Transitions Laboratory  – SENTINEL
PI: Gara Villalba
REFERENCE: contract 837089
FUNDING SCHEME: H2020-LC-SC3-2018-NZE-CC
PARTNERS: Aalborg University, Central European University, ETH Zürich, -university of Graz, Hertie School, Institute for Advanced Sustainability Studies, Imperial College London, Public Power Corporation, Renewables Grid Initiative, University of Piraeus Research Center, Utrecht University
WEBSITE: https://sentinel.energy
DURATION: June 2019 – May 2022
Budget: 4,898,340 €
Budget UAB: 396,380 €
Photo/picture: SENTINEL’s framework

La transició cap a un sistema energètic baix en carboni, tal i com s’entén per les comunitats científiques i polítiques, implicarà un re-disseny important del sistema energètic, principalment al voltant de les fonts renovables, d’acord amb els objectius del 2030 i 2050 que la Comissió Europea ha definit. SENTINEL, el Laboratori de Transicions d’Energia Sostenible, està desenvolupant un suport de modelització de sistemes energètics per a aquesta transició.

Dins de SENTINEL, ICTA-UAB és el líder de WP2 “Restriccions de transició social i ambiental”, que té com a objectiu avançar en l’estat de la tecnologia per a modelitzar els aspectes socials i ambientals de les transformacions del sistema. L’ICTA-UAB desenvoluparà el mòdul ENVIRO que combina les capacitats de l’Avaluació del Cicle de Vida (ACV) i l’Avaluació Integrada Multiescalar del Metabolisme Social i Ecosistèmic (MuSIASEM) per avaluar els possibles impactes ambientals i les restriccions biofísiques sistèmiques de diversos escenaris energètics futurs.