04/02/2019   Benvinguda Dra Mireia Ercilla, amb la tesis doctoral. "Air, food and soilless substrate quality assessment in rooftop agriculture, defensada el 2 d'abril 2019

Celebrem la 31 tesis doctoral de Sostenipra. La present tesi doctoral aborda aquest àmbit d'estudi intentant donar resposta a les següents preguntes: - Quina és la potencial contaminació de metalls pesants en els cultius sense sòl de l’agricultura urbana en coberta a l’aire lliure o en hivernacles deguda a la contaminació atmosfèrica de les ciutats? - Les condicions biològiques de l'aire en els hivernacles en coberta són adequades per a proporcionar entorns de treball segurs? I en el cas dels hivernacles integrats, es pot recircular el seu aire residual amb finalitats d’aprofitament energètic al mateix temps que es garanteix un entorn segur de qualitat biològica per als usuaris de l'edifici? - Estem utilitzant substrats ambientalment adequats per a l'agricultura urbana sense sòl i capaces de mitigar els efectes del canvi climàtic fent-los resilients a la sequera? - Quina és la percepció del consumidor de l'agricultura en coberta i els productes conreats en elles? L'agricultura urbana (AU), especialment en les cobertes (RA), és una pràctica cada vegada més implementada per a complementar la creixent demanda de producció local d'aliments a les ciutats. Aquesta tesi contribueix a una millor comprensió sobre la qualitat de la AR i els productes cultivats en les diferents instal·lacions. L'estudi de percepció social va permetre detectar que la majoria de les preocupacions detectades en els consumidors han estat tractades en la present tesi. En un únic document s'aporten eines útils per a promotors de la UA on la qualitat de la RA, quantificable en diferents paràmetres i la percebuda pel consumidor, es recullen i s'avaluen en conjunt. La Tesis ha estat dirigida pel Dr. Joan Rieradevall Pons de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) Centre d'Excel·lència Nacional Maria de Maeztu; el Dr. Juan Ignacio Montero Camacho de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) i el Dr. Pere Muñoz Odina del Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental de la Universitat Autònoma de Barcelona
http://fertilecity.com/en/index.php?p=1_4&nid=91

Sostenipra, Sostenibilitat i Prevenció Ambiental -ICTA(UAB) - IRTA - INEDIT - Avis Legal