Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Recerca

Investigadora Principal: Laura Talens

Aquesta línia de recerca pretén analitzar els cicles antropogènics dels materials als sistemes socioeconòmics. Els resultats d’aquests anàlisis ajuden a identificar formes d’optimitzar l’ús dels recursos i a la reducció dels impactes ambientals relacionats, i també ajuden a entendre millor l’impacte ambiental de la vida útil de productes i serveis. Dins de la línia de recerca, dos dels temes més rellevants són l’anàlisi de les matèries primeres i l’ecodisseny de productes elèctrics i electrònics.

Comprendre la disponibilitat de matèria primera és crucial per assegurar el desenvolupament i la implementació de noves aplicacions tecnològiques, com per exemple les tecnologies d’energies renovables. L’anàlisi de matèries primeres mitjançant l’anàlisi de fluxos de materials permet quantificar els fluxos i les existències (estoc) de materials dins d’un sistema, així com definir indicadors que ajudin a supervisar el rendiment d’aquests sistemes.

Des de 2015, la Comissió Europea ha destacat la necessitat d’afavorir la reparació i el manteniment, la reutilització, la reconstrucció i el reciclatge d’equips elèctrics i electrònics, per optimitzar els cicles de materials i reduir els residus per avançar cap a una economia més circular. A ICTA-UAB, desenvolupem projectes d’ecodisseny d’equips elèctrics i electrònics per tenir una millor comprensió de la vida, el disseny arquitectònic i la composició material d’aquests productes i tecnologies properes.

Investigador Principal: Xavier Gabarrell

Aquesta línia de recerca, Sistemes d’aliments sostenibles, sorgeix de la necessitat de donar una resposta integrada a alguns dels reptes que planteja l’Agenda Urbana 2030 amb l’objectiu d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible. Analitza el potencial de l’agricultura urbana i la cadena alimentària per aconseguir que les ciutats siguin més sostenibles explorant l’optimització d’aliments, energia i aigua propis de l’àrea urbana. Sostenipra compta amb un hivernacle integrat al terrat (i-RTG) dissenyat per a l’agricultura vertical urbana (www.fertilecity.com). Aquesta és una de les poques instal·lacions del món que permet l’intercanvi d’energia, aigua i CO2 entre l’hivernacle i l’edifici. L’i-RTG inclou dos laboratoris, Agrourban Lab, cadascun d’ells de 100 m2. El primer està dedicat a la producció de tomàquets, amb un producció d’1,5 tones de tomàquets a l’any.

Investigadora Principal: Gara Villalba

Les solucions basades en la natura (NBS), com ara les infraestructures verdes, poden fer que les ciutats siguin més resistents al canvi climàtic i siguin més sostenibles en termes de gestió de l’aigua, producció d’aliments, qualitat de l’aire, benestar i biodiversitat. Sovint es promouen diversos tipus de BNS en les agendes urbanes, sense estudis que indiquin clarament l’efectivitat de la seva contribució a la sostenibilitat. Finançat per la beca ERC Consolidator URBAG, el grup actualment estudia els impactes de cicle de vida dels recursos necessaris per a les infraestructures verdes urbanes, incloent-hi com aquestes infraestructures verdes afecten les interaccions de l’atmosfera urbana, integrant així l’avaluació del metabolisme urbà amb el modelat atmosfèric urbà.

Investigadora Principal: Cristina Madrid

Aquesta línia de recerca pren la forma d’un living lab format per modeladors de sostenibilitat i energia, responsables polítics, ciutadans i indústria energètica seguint el marc de la quàdruple hèlix. El seu objectiu principal és integrar la participació i els components regionals en el marc ENBIOS, el qual combina l’anàlisi del cicle de vida (ACV) i l’anàlisi del metabolisme. Això es fa de dues maneres:

– Pel que fa a la regionalització, s’afegeix una perspectiva regional a la part de l’ACV del marc teòric, creant així inventaris regionalitzats relacionats amb la transició energètica a Espanya i definint un o dos mètodes regionalitzats d’avaluació d’impacte del cicle de vida relacionats amb les qüestions ambientals més importants tal i com les defineixen els participants del living lab.

– Pel que fa a la participació, es creen protocols per a la inclusió de les opinions dels grups d’interès rellevants en la modelització ambiental en l’etapa de definició d’indicadors de sostenibilitat.

@Freepik