Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina
16 juny 2022

Xavier Gabarrell, membre del Consell d’Administració de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA)

El director del grup de recerca Sostenipra, el doctor Xavier Gabarrell, ha estat elegit membre de la Junta Directiva de l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), pel Consell de la Unió Europea, després de consultar el Parlament Europeu.

L’EFSA és l’agència europea finançada per la Unió Europea creada el 2002 per ser una font d’assessorament científic i de comunicació sobre els riscos associats a la cadena alimentària.

Xavier Gabarrell formarà part de la Junta Directiva en representació de les organitzacions no governamentals mediambientals, concretament de la Fundació Rezero.

La Junta Directiva vetlla perquè l’Autoritat funcioni de forma eficaç i eficient, compleixi el seu mandat tal com es defineix al seu Reglament de creació i respongui a les expectatives de les institucions europees i nacionals, les parts interessades i el públic.

La junta compta amb 15 membres amb una àmplia experiència relacionada amb la cadena alimentària, però que no representen cap govern, organització o sector. Quatre membres tenen experiència en organitzacions que representen els consumidors i altres interessos a la cadena alimentària. La Comissió Europea també hi està representada.

Les decisions de la Junta es prenen per majoria dels membres. Les seves tasques principals són establir el pressupost i els programes de treball de l’EFSA i supervisar-ne l’aplicació, nomenar el Director Executiu i els membres del Comitè Científic i de les comissions tècniques científiques, i garantir que les prioritats de l’EFSA s’ajustin al mandat i a les missions principals, així com altres funcions relacionades amb la gestió financera.

En Xavier Gabarrell està reconegut en la llista de Reuters que identifica i classifica als 1.000 millors acadèmics sobre clima del món segons la seva influència.

Font de la notícia: ICTA-UAB