Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

CARBOPETJA – Digitalització i integració en els ERPS corporatius de la petjada de carboni en el sector de producció de pinsos

L’objectiu principal del projecte CARBOPETJA és desenvolupar una eina informàtica que permeti la digitalització i la integració en els ERPs corporatius del sector de la producció de compostos per a l’alimentació ramadera per tal de poder realitzar un càlcul global de la petjada de carboni resultant de totes les etapes que constitueixen el seu procés productiu.

Finançament: Grups Operatius 2021, Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

[Image credit: Selective closeup shot of pink pigs in a barn by wirestock on Freepik]