Vés al contingut principal Vés a la navegació principal Vés a la navegació de la pàgina Vés al peu de pàgina

Pandèmies (2020 PANDE 00021) – Municipis resilients a les pandèmies mitjançant el nexe de l’agricultura de proximitat, energia, aigua i residus. Del pilot al municipi

L’actual pandèmia per coronavirus ens ha demostrat que les ciutats no estaven preparades per aquest tipus de catàstrofes. Les ciutats concentren els serveis, els llocs de treball, afavoreixen les interaccions socials, etc. En canvi, també generen el 70% dels residus mundials, i consumeixen el 80% dels aliments produïts globalment. A causa d’aquests fets, s’ha pogut constatar la poca resiliència de les ciutats, expressada mitjançant el temor a possible mancances en la distribució d’aliments durant el confinament. Aquest projecte vol transformar les ciutats en espais resilients, sostenibles i més saludables per l’actual i futures pandèmies, mitjançant l’agricultura de proximitat i el reciclatge/reducció de residus.

Es planteja a) estudiar el metabolisme dels residus, ja que la situació viscuda durant l’estat d’alarma ha tingut una clara incidència en els hàbits de consum de les famílies; b) promoure el compostatge domèstic i comunitari en edificis i escoles; c) promoure l’agricultura de proximitat, especialment mitjançant la producció en coberta; d) analitzar ambientalment els diferents processos associats als tres plantejaments anteriors mitjançant la caracterització dels factors d’emissió de determinats compostos (N2O, Compostos Orgànics Volàtils i metà) i l’anàlisi del cicle de vida dels productes; d) escalar els sistemes de reciclatge i cultius en coberta al municipi. Es realitzarà un estudi de cas centrat en un/uns barri/s d’una ciutat de l’àrea metropolitana de Barcelona per conèixer i analitzar els patrons de consum i el malbaratament alimentari, així com els canvis en la generació de residus per l’increment en l’ús d’envasos d’un sòl ús a causa de les mesures higièniques recomanades per a la prevenció de contagis de la COVID-19. Per altra banda, es vol quantificar l’acceptació social de la utilització de les cobertes dels edificis per implementar agricultura de proximitat i l’autogestió de la fracció orgànica. Els factors d’emissió es determinaran en els pilots que es realitzaran en les instal·lacions experimentals de la universitat i en les escoles. Els resultats ens permetran proposar noves estratègies de circularitat i sistemes tancats d’agricultura de proximitat.

L’equip està format per 11 doctores i 7 doctors; de 2 SGR adscrits a la UAB i 1 SGR a la UPC; a més amb un assessor extern de la Universitat de Bologna (Itàlia); 7 (4+3) doctorandes i 1 tècnic, amb la col·laboració de dues escoles i dos municipis per la realització dels pilots.

Web del projecte: www.fertilecity.com/fertilecity-iii-ca

Finançat per la Generalitat de Catalunya, Departament de Recerca i Universitats